Om meg

Jeg heter Muditadevi Bente Kjønstad. Muditadevi er et sanskrit navn som betyr 'medgledes gudinne,' som jeg fikk da jeg ble ordinert inn i Triratna buddhistorden.

Jeg er en livsglad kvinne som vil jobbe mer med hjertet enn hodet og har derfor utdannet meg til shiatsuterapeut i Stockholm og i Oslo. Jeg har utdanning som bygningsingeniør og har i mange år jobbet med skadevurdering, konstruksjoner og kursvirksomhet.


Jeg jobber med å vikle ut mitt potensiale som menneske via meditasjon og økt oppmerksomhet, kjærlig vennlighet og kommunikasjon. Jeg synes det er spennende og lærerikt å jobbe med mennesker og deres energier, samt å være sammen i oppmerksomhet. Jeg jobber for tiden også i barnehage og opplever meningsfull kontakt, lek og livsglede som hjelper meg til å være mer tilstede her og nå.

Jeg er også med og driver Oslo Buddhistsenter, for å dele en vei til vekst og utvikling for andre mennesker, som vil bidra til å gjøre verden til et mer fredelig og vennlig sted å leve for alle levende vesen.

Jeg er medlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, og det gir meg et fellesskap av andre alternative behandlere og en støtte til å drive seriøst og møte mennesker på en profesjonell måte med vennlighet.

Oslo Shiatsu

Bente Kjønstad

  • Black Facebook Icon