Ki er livsenergi og dannes i kroppen gjennom at mat og drikke brytes ned og transformeres til Mat Ki, som transporteres opp til lungene og blandes med inntak av Himmelsk Ki fra luften. Tilsammen danner disse Bryst Ki. Ved hjelp av Ki fra nyrene videreforedles Bryst Ki til Sann Ki som fordeles til meridianene (energibanene) og beskyttende Ki (Wei Chi) mellom huden og musklene.

Det er tre kilder til ki i kroppen:

1. I nyrene er Original Ki, som vi fødes med. Det kan sammenlignes med at vi alle får med oss en kurv med egg når vi blir født. Gjennom livet vårt vil vi bruke opp eggene og disse kan ikke erstattes. Origianal Ki er grunnlaget for all ki i kroppen.

2. Mat og drikke omdannes til Mat Ki i milten, slik at den blir tilgjengelig for kroppen.

3. Når vi puster inn luft tar vi inn Himmelsk Ki, som blander seg med Mat Ki til Bryst Ki.

Ki fra mat og luft er vårt daglige inntak av ki og danner grunnlaget for kroppens forbruk. Hvis vi ikke bruker opp all denne ki, sendes overskuddet til nyrene og legger seg som et beskyttende lokk på Original Ki.

Ane Grimsæth og jeg startet i 2009 opp en shiatsu-utdanning i Oslo basert på den europeiske 3-årige deltidsmodellen, etter fagplan fra European Shiatsu Federation (ESF). Vi ønsket å tilby utdanning i shiatsu i Norge fordi vi ønsket å spre shiatsu også her i landet.

Det er en 3-årig utdanning basert på samlinger. Det er Ane som er lærer og driver utdanningen videre nå. Hun har utdannet flere grupper i Oslo, og det er stadig noen som lærer shiatsu hos henne.

Ane Grimsæth er norsk og har jobbet som shiatsuterapeut siden 1999 og senere som lærer. Hun driver Shiatsu Norge.

Jeg har lært shiatsu hos Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm og hos Ane i Oslo. Jeg har jobbet med shiatsu siden 2006.

Ta kontakt for mer informasjon!

Hva er ki?
Lære shiatsu

Japansk tegn for ki

Ane Grimsæth gir shiatsu

Oslo Shiatsu

Bente Kjønstad

  • Black Facebook Icon